अमेरिकाको भिसा लिनको लागि अबदेखि फेसबुकको Username and Password पनि दिनु पर्ने नदिएको खण्डमा भिसा दिनमा रोक लगाईने

अमेरिकाको भिसा लिनको लागि अबदेखि फेसबुकको Username and Password पनि दिनु पर्ने नदिएको खण्डमा भिसा दिनमा रोक लगाईने