५१ औ साइबर सुरक्षा तालिम - सुडानी अमेरिकन समाजलाई साइबर सुरक्षा तालिम सम्पन्न, बुर्क भर्जिनिया

वाशिंटन डि. सी , दिसम्बर ११, २०१६ ; Nepali content

वाशिंटन डि. सी , दिसम्बर ११, २०१६

वाशिंटन डि. सी , दिसम्बर ११, २०१६

वाशिंटन डि. सी , दिसम्बर ११, २०१६

वाशिंटन डि. सी , दिसम्बर ११, २०१६

वाशिंटन डि. सी , दिसम्बर ११, २०१६

वाशिंटन डि. सी , दिसम्बर ११, २०१६

 

वाशिंटन डि. सी , दिसम्बर ११, २०१६

वाशिंटन डि. सी , दिसम्बर ११, २०१६

 

वाशिंटन डि. सी , दिसम्बर ११, २०१६

वाशिंटन डि. सी , दिसम्बर ११, २०१६